Thẻ: Bước thứ nhất: Kiểm tra tần suất lô xuất hiện